Logo
Θέμα
Μαύρο / Άσπρο
Άσπρο / Μαύρο
Κίτρινο / Μπλε
Βασικό
Κείμενο
+
-
Κανονικό
 
ISO  
Η ΦΩΤΟΠΟ ΑΕ, φιλοδοξεί να εφαρµόσει Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης µε στόχο την 
απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της, και την επίτευξη της µέγιστης παραγωγικότητας της 
Εταιρείας σε όλους τους τοµείς, δηµιουργώντας ένα λειτουργικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας.  
Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας βασίζεται σε δύο κύρια σηµεία: 
1. Την ανάγκη για επίτευξη και διατήρηση της επιθυµητής Ποιότητας µε το λιγότερο δυνατό 
κόστος. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, απαιτείται σχεδιασµένη και 
αποτελεσµατική χρησιµοποίηση όλων των υλικών και ανθρωπίνων πηγών και µέσων που 
βρίσκονται στη διάθεση της επιχείρησης. 
2. Την ανάγκη για πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, µε τελικό στόχο την 
απόκτηση της εµπιστοσύνης του, όσον αφορά την ικανότητα της επιχείρησης στην παροχή 
επιθυµητής ποιότητας. 
Η ∆ιοίκηση της Επιχείρησης έχει την ευθύνη για την εφαρµογή των καταγραµµένων 
διαδικασιών και καλεί όλο το προσωπικό να συµµετάσχει στην προσπάθεια αυτή για συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας.  
Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ποιότητας είναι πρόθυµος να παρέχει ανά πάσα στιγµή καθ’ όλη την 
διάρκεια του σχεδιασµού, κάθε δυνατή βοήθεια, επιβεβαιώνοντας την εφαρµογή των 
διαδικασιών και λαµβάνοντας υπ’ όψιν οποιεσδήποτε προτάσεις για βελτίωση του επιπέδου 
Ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. 
Το Σ∆Π της εταιρίας εφαρµόζει τον σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον, ενώ στα περιβάλλον του 
γραφείου έχουν ληφθεί κατάλληλα µέτρα και την υγιεινή εργασία µε παράλληλη την συνεχή 
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του.    
Παράλληλα έχει εγκατασταθεί στην εταιρία σύστηµα αντιµετώπισης απειλών και ευκαιριών 
βελτίωσης και προσέγγισης διεργασιών που σε συνδυασµό µε τους µετρήσιµους στόχους θα 
είναι η βάση για την συνεχή βελτίωση της επιχείρησης.  
Σε περίπτωση συµµετοχής σε σύµπραξη ή κοινοπραξία ανεξάρτητα εάν διαθέτουν οι άλλοι 
εταίροι Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας εφαρµόζεται εσωτερικά το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας της εταιρείας. 
 
 
Ε. ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ
Πρόεδρος, ∆/νων Σύµβουλος και Υ∆Π 


 
 
  © 2011. Fotopo SA. All Rights Reserved. Design by BPD