ΕΣΠΑ
 

Είμαι παλιός κάτοχος του Ταχυμετρία και εγκαθιστώ την τελευταία έκδοση σε περιβάλλον Windows. Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται αλλά το Ταχυμετρία δεν λειτουργεί διότι δεν βρίσκει το κατάλληλο κλειδί.

Είμαι παλιός κάτοχος του Ταχυμετρία και εγκαθιστώ την τελευταία έκδοση σε περιβάλλον Windows. Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται αλλά το Ταχυμετρία δεν λειτουργεί διότι δεν βρίσκει το κατάλληλο κλειδί.

Η καινούργια έκδοση χρειάζεται αρχείο licγια να λειτουργήσει. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έκδοση καινούργιας άδειας.