ΕΣΠΑ
 

Φωτογραμμετρία

Ο τομέας Φωτογραμμετρίας της εταιρίας είναι στελεχωμένος από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονα μέσα λήψης φωτογραφιών και φωτογραμμετρικά όργανα.

Εξοπλισμός

Ο φωτογραμμετρικός εξοπλισμός της εταιρίας περιλαμβάνει:

 

 • Αυτόματο φωτογραμμετρικό σαρωτή αρνητικών ή διαθετικών σε frames ή roll film GEOSYSTEM με οπτική ανάλυση 8μm.

 

 • Αναλυτικό φωτογραμμετρικό σταθμό Digicart 40 (GALILEO SISCAM).

 

 • Τέσσερις πλήρεις ψηφιακούς φωτογραμμετρικούς σταθμούς :
  • 2 σταθμοί INPHO (MATCH-ΑT MATCH-T, DT-MASTER, ORTHO MASTER-ORTHO VISTA) με επιπλέον δύο συστήματα φωτογραμμετρικής απόδοσης SUMMIT EVOLUTION
  • 1 σταθμός Z/Imaging SSK με ORTHO-PRO και αυτόματο Αεροτριγωνισμό,
  • 1 σταθμός DIMS / SISCAM

 

 • Μετρητικές, ημιμετρητικές και ερασιτεχνικές (αναλογικές και ψηφιακές, φωτοθεοδόλιχο Zeis-JENA κ.α.) φωτομηχανές και στερεοκάμερες.

 

 • Νεοαποκτηθέν στερεοσκοπικό σύστημα 2 καμερών Point Grey για χρήση σε κινούμενο όχημα με συνδυασμό GPS και INS/IMU (λινκ στα νέα).

 

Ο εξοπλισμός αυτός σε συνδυασμό με το λογισμικό που χρησιμοποιείται, παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλου του φάσματος των φωτογραμμετρικών εφαρμογών (εναέριας, επίγειας, και κοντινών αποστάσεων).

Υπηρεσίες

Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες οι φωτογραφίες του αντικειμένου από άλλη πηγή (π.χ. Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού), η εταιρία μπορεί να αναλάβει και την (αερό) φωτογράφηση του υπό αποτύπωση αντικειμένου χρησιμοποιώντας ελικόπτερο.

 

Η ΦΩΤΟΠΟ Α.Ε. κατέχει τεχνογνωσία με την οποία μπορεί να οπτικοποιήσει το αντικείμενο της μελέτης δημιουργώντας ψηφιακά αρχεία video και VRML, ή ακόμα παράγοντας αντίγραφο ολόκληρου του αντικειμένου.

 

Έχουμε επίσης την τεχνοχνωσία και εμπειρία να χειριστούμε (γεωαναφορά, ορθοαναγωγή) δορυφορικές εικόνες όλων των φορέων (LandSat, GeoEye) στο φωτογραμμετρικό σταθμό της INPHO και της ERDAS Imagine.

Έργα

Στα γραφεία της εταιρείας υπάρχει ένα “μηχανικό” αντίγραφο τμήματος της ζωφόρου του Παρθενώνα (πομπή των Παναθηναίων), που δημιουργήθηκε με φωτογραμμετρικής αποτύπωση και κατασκευή σε αντίγραφο 1:1 σε μηχανή CNC (εργασία εκτελεσθείσα το 1994 κατόπιν εντολής της Επιτροπής Συντήρησης των Μνημείων της Ακρόπολης Αθηνών).

 

Ενδεικτικά έργα: