ΕΣΠΑ
 

Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Δήμου Λαμίας

project7-1
GIS_lamia2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause

Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Δήμου Λαμίας

Η ΦΩΤΟΠΟ ΑΕ συμμετείχε ως υπεργολάβος της εταιρίας ΓΝΩΣΙΣ ΟΕ στο έργο δημιουργίας του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Δ. Λαμίας (http://gisapp.lamia-city.gr/gis/). Η ΦΩΤΟΠΟ ΑΕ ήταν αρμόδια για την παραγωγή των υποβάθρων του συστήματος (οδικού δικτύου, συλλογή σημείων ενδιαφέροντος), τη προμήθεια, ορθοδιόρθωση και γεωαναφορά των δορυφορικών εικόνων, τις ψηφιοποιήσεις πολεοδομικών – ρυμοτομικών διαγραμμάτων, τροποποιήσεων, πράξεων εφαρμογής, των δικτύων ηλεκτροφωτισμού, τη γεωκωδικοποίηση των κάδων απορριμάτων και ανακύκλωσης, και γενικά τη δόμηση και τροφοδοσία της βάσης δεδομένων του συστήματος που αναπτύχθηκε.

Έτος Ανάθεσης/Περαίωσης

2009

Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Λαμιέων (υπεργολάβος ΓΝΩΣΗΣ)

Τομέας

GIS

Category
GIS