ΕΣΠΑ
 

Αποτύπωση Ξενοδοχείου Μεγάλης Βρετανίας

Αποτύπωση Ξενοδοχείου Μεγάλης Βρετανίας

Μελέτη λεπτομερούς επίγειας τοπογραφικής αποτύπωσης (κατόψεις, όψεις, τομές) του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» σε κλίμακα 1:50.

Έτος Ανάθεσης/Περαίωσης

1996

Αναθέτουσα Αρχή

-

Τομέας

Τοπογραφία

Category
Τοπογραφια