ΕΣΠΑ
 

Υπηρεσίες

cadastre e1533144673305

Κτηματολόγιο

Ο τομέας Κτηματολογίου της ΦΩΤΟΠΟ ΑΕ είναι στελεχωμένος από έμπειρο προσωπικό και εκμεταλλεύεται όλα τα σύγχρονα μέσα σύνταξης κτηματολογίου. Υποστηρίζεται από τους τομείς φωτογραμμετρίας και τοπογραφίας για τη συλλογή των χωρικών δεδομένων, που είναι απαραίτητα κατά τη σύνταξη κτηματολογίου και συνεργάζεται με τον τομέα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Services Related to GIS e1533190335912

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – GIS

Η ΦΩΤΟΠΟ ΑΕ δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, από την παραγωγή και τη ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων, μέχρι την σχεδίαση βάσεων χωρικών δεδομένων και την ανάπτυξη εξειδικευμένων desktop και web-based εφαρμογών.

20150417 052205 0815 web e1533585979361

Φωτογραμμετρία

Ο Τομέας Φωτογραμμετρίας της εταιρίας είναι στελεχωμένος από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονα μέσα λήψης φωτογραφιών και φωτογραμμετρικά όργανα. Ο φωτογραμμετρικός εξοπλισμός μας σε συνδυασμό με το λογισμικό που χρησιμοποιείται, παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλου του φάσματος των φωτογραμμετρικών εφαρμογών (εναέριας, επίγειας, και κοντινών αποστάσεων).

lsi about us

Τοπογραφία

Ο Τομέας Τοπογραφίας της εταιρίας είναι στελεχωμένος από έμπειρο προσωπικό με όλα τα σύγχρονα μέσα λήψης μετρήσεων στο πεδίο και απόδοσής τους με ασφάλεια και ταχύτητα. Ο εξοπλισμός της εταιρίας σε συνδυασμό με το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από την ίδια, παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης τοπογραφικών μελετών οποιουδήποτε τύπου και κλίμακας.

cristina gottardi 617328 unsplash e1536679740931

Αποτυπώσεις Μνημείων

Η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία σε μελέτες αποτύπωσης μνημείων και συνόλων που σε συνδυασμό με τον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό διασφαλίζουν την σωστή εκτέλεση της μελέτης της οποίας το αποτέλεσμα μπορεί να είναι όψεις, αξονομετρικά και προοπτικά διαγράμματα τρισδιάστατων αντικειμένων, ορθοφωτογραφίες, νέφη σημείων, τριδιάστατα καθώς και ψηφιακά αρχεία VRML, ή ακόμα και ολόκληρα αντίγραφα του αντικειμένου.

ed 259 270914 unsplash e1541840559468

Οδοποιία

Η εταιρία διαθέτει εμπειρία σε έργα οδοποιίας καθώς και το κατάλληλο προσωπικό – εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την εκπόνηση τέτοιου είδους μελετών, στις οποίες περιλαμβάνονται:

Οριζοντιογραφία, Μηκοτομές, Διατομές, Διαγράμματα μήκων ορατότητας.
Τρισδιάστατη απεικόνιση του δρόμου, κατασκευή μοντέλου και οδήγηση σ΄αυτό.
Διαγράμματα επικλήσεων, Πίνακες Χωματισμού κλπ.
Kριτήρια ασφαλείας βάσει ΟΜΟΕ-Υ.
Σύνταξη τεχνικών και οικονομικών τευχών δημοπράτησης.
Χαράξεις όλων των χαρακτηριστικών σημείων της οδού.

7dd66ebc9c8c4f8057dd594ecd19b5d0 linux e1533297160149

Ενοικίαση Τοπογραφικού Εξοπλισμού

Διαθέτουμε προς ενοικίαση δέκτες GPS, γεωδαιτικούς σταθμούς (total stations) καθώς και ποικιλία μοντέλων του 3D Stealth Mouse για χρήση σε φωτογραμμετρικούς σταθμούς ή εφαρμογές 3D.

mohit kumar 626296 unsplash

Σάρωση Αεροφωτογραφιών

Παρέχουμε υπηρεσίες σάρωσης διαθετικών και αρνητικών Αεροφωτογραφιών, roll film ή frames. Ο σαρωτής που διαθέτουμε είναι ο Φωτογραμμετρικός Σαρωτής Deltascan της εταιρίας GeoSystem, με οπτική ανάλυση 8μm.

trimbletx8 3dlaserscanning

3D Laser Scanning

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχουμε