ΕΣΠΑ
 

Ανάδοχοι της Μελέτης Κτηματογράφησης για τη Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου σε 10 ΟΤΑ του Νομού Κεφαληνίας

Ανάδοχοι της Μελέτης Κτηματογράφησης για τη Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου σε 10 ΟΤΑ του Νομού Κεφαληνίας