ΕΣΠΑ
 

Διάθεση στην αγορά του λογισμικού επιλύσεων Ταχυμετρία – τοπογραφικής σχεδίασης TopoRest, έκδοση 2001

Διάθεση στην αγορά του λογισμικού επιλύσεων Ταχυμετρία – τοπογραφικής σχεδίασης TopoRest, έκδοση 2001