ΕΣΠΑ
 

Μετασχηματισμός της ΦΩΤΟΠΟ Ε. ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ σε ΦΩΤΟΠΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.

Μετασχηματισμός της ΦΩΤΟΠΟ Ε. ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ σε ΦΩΤΟΠΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.