ΕΣΠΑ
 

Σχετικά με εμάς

Η ΦΩΤΟΠΟ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ με δ.τ. ΦΩΤΟΠΟ Α.Ε. είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο εξειδικευμένες εταιρείες μελετών και παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στον Ελλαδικό χώρο και εκτελεί μελέτες στα πεδία της Τοπογραφίας, Φωτογραμμετρίας, Κτηματολογίου, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών-GIS, Συγκοινωνιακών Έργων και Αποτυπώσεων Μνημείων και Συνόλων.

Η ΦΩΤΟΠΟ Α.Ε. δημιουργήθηκε με μετατροπή της ΦΩΤΟΠΟ Ε.ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ (ίδρυση το 1992) σε ΑΕ το 2002.

Η εταιρία από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, βασισμένη πάντα στο σύγχρονο εξοπλισμό της, το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό της, την εξοικείωσή της με την καινοτομία και την ισχυρή τεχνογνωσία.

Η εταιρία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στη περιοχή Παπάγου συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ.

badge

Η ΦΩΤΟΠΟ Α.Ε. έχει μελετητικό πτυχίο Ε’ τάξης στη κατηγορία 16 (τοπογραφικές μελέτες) Β’ τάξης στη κατηγορία 10 (συγκοινωνιακά έργα), είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και του Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου (Σ.Ε.Γ.Ε.Κ.).Εκτός των μελετητικών δραστηριοτήτων της η εταιρεία έχει παράξει τυποποίηση και αναπτύσσει και προωθεί προγράμματα Η/Υ για Τοπογράφους Μηχανικούς και Τοπογραφικές δραστηριότητες.

diploma 1

Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΛΟΤ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:1994 (1999), την TUV Austria σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 (2005) και ISO 9001:2008 (2009) και την LETRINA σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 (2017) στους τομείς της Τοπογραφίας, Φωτογραμμετρίας – Τηλεπισκόπισης, Κτηματολογίου, Συγκοινωνιακών Έργων, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΣΓΠ-GIS, Αποτυπώσεων Μνημείων και Συνόλων και Ανάπτυξης Λογισμικού Η/Υ.

Η ΦΩΤΟΠΟ AE είναι η πρώτη εταιρία στον Ελλαδικό χώρο που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 στον τομέα των Αποτυπώσεων Μνημείων και Συνόλων από το 1999.

collaboration

Η εταιρία μας απασχολεί μηχανικούς Α.Ε.Ι. κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, μηχανικούς Τ.Ε.Ι. και τεχνικούς άλλων βαθμίδων (τοπογράφοι Ι.Ε.Κ., χειριστές φωτογραμμετρικών συστημάτων, σχεδιαστές, εμπειροτέχνες τοπογράφοι) με υψηλή τεχνογωσία και εξειδίκευση. Η εταιρία φροντίζει για τη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών της και την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων.

Εξοπλισμός

Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός της εταιρίας, περιλαμβάνει επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές σύγχρονης τεχνολογίας με απόλυτα σύγχρονο backbone με server, αυτόματα συστήματα backup, δίκτυο Ethernet 1Gbps και πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω high bandwidth γραμμής VDSL.

Το λογισμικό που έχει η εταιρία περιλαμβάνει πάνω από 15 άδειες χρήσης του AutoCAD και Autocad MAP, ArcGIS, MS Office, Adobe Photoshop, Λογισμικά Φωτογραμμετρίας (Inpho, Bingo, DATEM Summit Evolution 4 πλήρεις σταθμοί), εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών και λειτουργικά.

Οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από την εταιρία (Κτηματεγγραφή ΙΙ, Ταχυμετρία, TopoRest) καθώς και όσες αναπτύσονται μελλοντικά χρησιμοποιούνται χωρίς κανένα περιορισμό μέσα στην εταιρία για τις ανάγκες των μελετητικών τμημάτων της.

Η εταιρία διαθέτει φωτογραμμετρικό σαρωτή για διαθετικά/αρνητικά.

Επιπλέον διαθέτει σαρωτές A4,A3 και A0, laser και inkjet εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά, plotter Α0 και πλήρη εξοπλισμό πεδίου που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε Laser Scanner, GNSS/GPS διπλής συχνότητας γεωδαιτικής ακρίβειας, Total Stations.

Η εταιρία μας είναι από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που ενσωμάτωσε την χρήση βιντεοκαμερών απλών και 360° για λήψη φωτογραφιών για εργασίες αποτύπωσης/κτηματογράφησης.

Διαθέτουμε 3 μή επανδρωμένα ιπτάμενα μέσα για χρήση σε εργασίες αεροφωτογράφισης, κατάλληλα για μικρές και μεγάλες κλίμακες αποτυπώσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες