ΕΣΠΑ
 

Η Ομάδα

Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της εταιρίας έχει μεγάλη εξειδίκευση στους τομείς δραστηριότητας, μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και αξιόλογο ερευνητικό έργο με πλήθος δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας συνδυάζει την μεγάλη και πολυετή εμπειρία και την υψηλή επιστημονική κατάρτιση σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων. Η εταιρία μας απασχολεί μηχανικούς Α.Ε.Ι. κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, μηχανικούς Τ.Ε.Ι. και τεχνικούς άλλων βαθμίδων (τοπογράφοι Ι.Ε.Κ., χειριστές φωτογραμμετρικών συστημάτων, σχεδιαστές, εμπειροτέχνες τοπογράφοι) με υψηλή τεχνογωσία και εξειδίκευση. Η εταιρία φροντίζει για τη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών της και την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων.

FF4D00 0

Ευθύμιος Σταμπουλόγλου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Ευθύμιος Σταμπουλόγλου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ, 1969) είναι ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας. Είναι μηχανικός με υπερτριαντακονταετή εμπειρία, ειδικευμένος σε θέματα Κτηματολογίου, Φωτοερμηνείας, Φωτογραμμετρίας και όχι μόνο.

Από το 1974 έως το 2001 υπηρέτησε στο ΕΜΠ σε θέση ΕΔΠ, στο εργαστήριο Φωτογραμμετρίας,. Δίδαξε στους τομείς Φωτογραμμετρίας, Φωτοερμηνείας-Τηλεπισκόπισης και Κτηματολογίου.

Τα έτη 2000-2001 δίδαξε και εισαγωγή σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Παράλληλα με την διδακτική του παρουσία ασχολήθηκε με ερευνητικά προγράμματα Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου παρουσιάζοντας σε διάφορα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συμπόσια και συνέδρια, 27 πρωτότυπες ανακοινώσεις από το 1977 μέχρι το 1996.

FF4D00 0

Νικόλαος Μοναχός

Υπεύθυνος Διαχείρησης Έργων / Μελετών

Ο Νικόλαος Μοναχός Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ, 1982) είναι αναπληρωτής υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας στην εταιρεία ΦΩΤΟΠΟ ΑΕ και από τα ιδρυτικά στελέχη της εταιρίας. Η δράση του ως τεχνικός υπεύθυνος και υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας σε πλήθος έργων μεγάλης κλίμακας είναι πολυετής.

Έχει διατελέσει τεχνικός υπεύθυνος σε μελέτες τοπογραφίας, κτηματολογίου, σε έργα με εξειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα πληροφοριών όπως: «Τοπογραφικές μελέτες κατασκευής του έργου της ΔΕΠΑ: Δίκτυο Διανομής αερίου 4 BAR από πολυαιθυλένιο», «Μελέτη Εθνικού Κτηματολογίου Κοινότητας Μαρτίνου Νομού Φθιώτιδας», «Μελέτη Εθνικού Κτηματολογίου 10 ΟΤΑ Νομού Κεφαλληνίας», «Σύνταξη του GIS Δικτύων του ΟΤΕ, παραγωγή χωρικών υποβάθρων», «Μελέτη Β’ φάσης Κτηματογράφησης για τη Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου σε 7 Δήμους του Ν. Αττικής και παροχή Υποστηρικτικών υπηρεσιών».

Αναπτύσσει λογισμικό και εφαρμογές οι οποίες καλύπτουν ανάγκες της εταιρία, καθώς και απαιτήσεις πελατών και συνεργατών της εταιρείας.

FF4D00 0

Ευστράτιος Σταμπουλόγλου

Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Ο Ευστράτιος Σταμπουλόγλου, είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, κατέχει Master of Science από την σχολή Civil Engineering από το πανεπιστήμιο Purdue (2002) πάνω στο γνωστικό αντικείμενο Geomatics, ενώ το πρώτο πτυχίο είναι από την Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1ος κατά σειρά εισαγωγής 1993).

Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Ευγενίδου ενώ κατά την διάρκεια του μεταπτυχιακού και στα πλαίσια της υποτροφίας από το Πανεπιστήμιο Purdue, διετέλεσε βοηθός καθηγητή (Teaching Assistant) στο μάθημα εισαγωγή στην Γεωδαισία του 2ου εξαμήνου στην σχολή Civil Engineering, και βοηθός έρευνας (Research Assistant) για το εργαστήριο Γεωγραφίας .

Με δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια, έχει μεγάλη πείρα σε έργα Φωτογραμμετρίας, Φωτοερμηνείας, GPS, Laser Scanning.

Διετέλεσε μεταξύ άλλων τεχνικός υπεύθυνος των έργων «Φωτογραμμετρική Αποτύπωση Θολωτού Τάφου στην Θέση ‘Καζανάκι’ της Περιφερειακής Οδού Βόλου», «Φωτογραμμετρική Αποτύπωση Ενετικών Οχυρώσεων της Παλιάς Πόλης των Χανίων», «Αεροφωτογράφηση και Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών Μεγάλης Κλίμακας (LSO), Περιοχή ΙΙΙ», «Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις στην Ακρόπολη Αθηνών».

FF4D00 0

Κυριακή Γκοτζαμπασοπούλου

Υπεύθυνη Διαχείρησης Έργων

Η Κυριακή Γκοτζαμπασοπούλου είναι διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συνεργάζεται με την εταιρεία ως μηχανικός έργου από το 1997.
Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία σε μελέτες τοπογραφίας, κτηματολογίου, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. ‘Εχει συμμετάσχει ενεργά και από υπεύθυνες θέσεις σε μελέτες όπως «Τοπογραφικές μελέτες κατασκευής του έργου της ΔΕΠΑ - Δίκτυο Διανομής αερίου 4 BAR από πολυαιθυλένιο», «Μελέτη Εθνικού Κτηματολογίου Κοινότητας Μαρτίνου Νομού Φθιώτιδας», «Μελέτη Εθνικού Κτηματολογίου 10 ΟΤΑ Νομού Κεφαλληνίας», «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Πέλλας και Σκύδρας», «Σύνταξη του GIS Δικτύων του ΟΤΕ, παραγωγή χωρικών υποβάθρων».