ΕΣΠΑ
 

Ταχυμετρία

Η Ταχυμετρία είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα που λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 7 και μεταγενέστερα στις εκδόσεις 32 και 64 bit. Στόχος του είναι η αυτοματοποίηση της επεξεργασίας και επίλυσης αρχείων μετρήσεων υπαίθρου μέχρι και την φάση της παραγωγής αρχείων συντεταγμένων ή σχεδίων (drawings) του AutoCAD.

taxymetria2 e1535470792483

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εισαγωγή αρχείων

Η Ταχυμετρία χρησιμοποιεί αρχεία mdb (Access) για τον ορισμό του κάθε έργου. Μετά την εισαγωγή ή τη πληκτρολόγηση κάποιου αρχείου μετρήσεων (ή αρχείου συντεταγμένων) τα στοιχεία του αποθηκεύονται στο έργο και έτσι δεν είναι απαραίτητη ούτε καν η παρουσία τους στον δίσκο. Κάθε έργο μπορεί να περιέχει πολλά αρχεία μετρήσεων από διαφορετικές ημέρες, ενώ υποστηρίζεται εγγενώς (χωρίς την παρουσία κάποιου μετατροπέα) ένα πλήθος αρχείων από γεωδαιτικά όργανα όπως Sokkia, Leica, Topcon, Nikon, Pentax, Trimble, South NTS και FOIF.

Έλεγχοι / Προσωρινή επίλυση μετρήσεων

Αμέσως μετά την εισαγωγή των μετρήσεων πραγματοποιούνται έλεγχοι και προσωρινή επίλυση όλων των σημείων. Η οριστική επίλυση των προβλημάτων τριγωνισμού, πολυγωνομετρίας, ταχυμετρίας και χάραξης γίνεται σε πλήρες γραφικό περιβάλλον, και με συνεχή καθοδήγηση του προγράμματος προς το χρήστη. Σε όλες τις επιλύσεις παρέχεται και η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το AutoCAD.

Επεξεργασία μετρήσεων

Η επεξεργασία / διόρθωση των μετρήσεων υπαίθρου, γίνεται σε επεξεργαστή τύπου υπολογιστικού φύλλου (spreadsheet) με τη μορφή του MS Excel, στο οποίο είναι δυνατή η διόρθωση – συμπλήρωση των μετρήσεων. Στον επεξεργαστή παρέχεται ένα πλήθος εργαλείων για την ταχύτερη αναγνώριση και διόρθωση σφαλμάτων που πραγματοποιήθηκαν στην ύπαιθρο.

Πλήθος επιλύσεων

Η Ταχυμετρία παρέχει πλήθος επιλύσεων: όλοι οι τύποι οδεύσεων, πολλαπλές εμπροσθοτομίες και οπισθοτομίες, επίλυση τριγωνισμού και χωροστάθμισης με Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων (Μ.Ε.Τ.), ταχυμετρία, χάραξη. Όλες οι επιλύσεις πραγματοποιούνται σε γραφικό περιβάλλον σε αλληλεπίδραση με τον χρήστη (π.χ. γραφική επιλογή των οδεύσεων). Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα μετατροπής μεμονωμένων συντεταγμένων ή ολόκληρων αρχείων συντεταγμένων με πολυωνυμικούς μετασχηματισμούς που προκύπτουν από ομόλογα σημεία, ή να τις μετατρέψει απευθείας από το HATT στο ΕΓΣΑ’87 και αντίστροφα.

Έλεγχος σφαλμάτων

Οι επιλύσεις, παρουσιάζονται σε μορφή εντύπων στο χρήστη έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των αποτελεσμάτων. Κατά τη λύση του κάθε προβλήματος ελέγχονται οι τιμές των ανεκτών σφαλμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΠΔ 696/74 και επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα.

Εκτύπωση / Εξαγωγή αρχείων

Πανίσχυρες εκτυπώσεις παρέχονται σε όλες τις φάσεις του προγράμματος (δυνατότητα εκτύπωσης μετρήσεων, σφαλμάτων, επιλύσεων κ.α.), και απλουστεύουν τη παράδοση της μελέτης. Επιπλέον των εκτυπώσεων, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των μετρήσεων, επιλύσεων κ.λ.π. στο MS Excel.

Η επικοινωνία με το AutoCAD είναι πιο απλή από ποτέ καθώς κατά την αποθήκευση ή την εισαγωγή σημείων η Ταχυμετρία μπορεί να ραπορτάρει ή να εισάγει σημεία από το AutoCAD. Η Ταχυμετρία μπορεί να δημιουργήσει διαγράμματα οδεύσεων, πίνακες συντεταγμένων και σε συνεργασία με το TopoRest, αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση για τον τοπογράφο μηχανικό.

Χρήσιμα αρχεία

Τιμοκατάλογος

Αναβάθμιση Κόστος
Ταχυμετρία Νέα Έκδοση Αναβάθμιση 60.00 €
Ταχυμετρία & TopoRest 2017 Αναβάθμιση 100.00 €
Αναβάθμιση Κόστος
Ταχυμετρία Νέα Έκδοση Αναβάθμιση 60.00 €
Ταχυμετρία & TopoRest 2017 Αναβάθμιση 100.00 €

* Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Επικοινωνήστε μαζί μας για:
  • επίδειξη του λογισμικού
  • δωρεάν δοκιμή της πλήρους έκδοσης για ένα μήνα
  • εκπτώσεις για αγορές παραπάνω της μίας άδειας
  • ειδικές τιμές για νέους μηχανικούς

Επικοινωνήστε μαζί μας για:

  • δωρεάν δοκιμή της πλήρους έκδοσης για ένα μήνα
  • εκπτώσεις για αγορές παραπάνω της μίας άδειας
  • ειδικές τιμές για νέους μηχανικούς