ΕΣΠΑ
 

Τοπογραφία

Ο τομέας Τοπογραφίας της εταιρίας είναι στελεχωμένος από έμπειρο προσωπικό με όλα τα σύγχρονα μέσα λήψης μετρήσεων στο πεδίο και απόδοσής τους με ασφάλεια και ταχύτητα.

Εξοπλισμός

Ο τοπογραφικός εξοπλισμός πεδίου της εταιρίας περιλαμβάνει:

  • 3 GPS μονής και 4 διπλής συχνότητας (Trimble R8) με δυνατότητα χρήσης του δικτύου HEPOS για αποτυπώσεις RTK
  • γεωδαιτικούς σταθμούς (Leica TCRA 1103, Wild T1000, FOIF κ.α.), θεοδόλιχα, χωροβάτες και πλήθος βοηθητικού εξοπλισμού.

 

Όλα τα συμβατικά τοπογραφικά όργανα (γεωδαιτικοί σταθμοί, θεοδόλιχα, χωροβάτες), είναι διακριβωμένα από τη ΦΩΤΟΠΟ ΑΕ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12857 για την ακρίβεια των μετρήσεων, όντας η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που εφάρμοσε το συγκεκριμένο πρότυπο διακρίβωσης οργάνων.

 

Ο εξοπλισμός της εταιρίας σε συνδυασμό με το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από την ίδια, παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης τοπογραφικών μελετών οποιουδήποτε τύπου και κλίμακας. Οι μελέτες αυτές, περιλαμβάνουν χαράξεις, απλές τοπογραφικές αποτυπώσεις, κτηματογραφικές αποτυπώσεις, δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM), δημιουργία τομών εδάφους, υπολογισμούς όγκου χωματισμών κ.α.

 

Οι τοπογραφικές μελέτες που έχουν εκτελεστεί από την εταιρία περιλαμβάνουν τόσο συμβατικές αποτυπώσεις μεγάλης ή μικρής κλίμακας, όσο και ειδικές τοπογραφικές αποτυπώσεις.

Υπηρεσίες

Ο εξοπλισμός της εταιρίας σε συνδυασμό με το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από την ίδια, παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης τοπογραφικών μελετών οποιουδήποτε τύπου και κλίμακας. Οι τοπογραφικές μελέτες που έχουν εκτελεστεί από την εταιρία περιλαμβάνουν τόσο συμβατικές αποτυπώσεις μεγάλης ή μικρής κλίμακας, όσο και ειδικές τοπογραφικές αποτυπώσεις.

Οι μελέτες αυτές, περιλαμβάνουν:

  • χαράξεις
  • απλές τοπογραφικές αποτυπώσεις
  • κτηματογραφικές αποτυπώσεις
  • δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM)
  • δημιουργία τομών εδάφους
  • υπολογισμούς όγκου χωματισμών κ.α.