ΕΣΠΑ
 

Κτηματολόγιο

Ο τομέας Κτηματολογίου της ΦΩΤΟΠΟ Α.Ε. είναι στελεχωμένος από έμπειρο προσωπικό και εκμεταλλεύεται όλα τα σύγχρονα μέσα σύνταξης κτηματολογίου. Υποστηρίζεται από τους τομείς φωτογραμμετρίας και τοπογραφίας για τη συλλογή των χωρικών δεδομένων, που είναι απαραίτητα κατά τη σύνταξη κτηματολογίου και συνεργάζεται με τον τομέα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.

1ktimatologio
2ktimatologio
3ktimatologio
4ktimatologio
5ktimatologio1
5ktimatologio2
7ktimatologio3
8ktimatologio5
9ktimatologio4
10perigrafika
11apospasma
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause
Shadow

Λογισμικό

Στα πλαίσια των μελετών Εθνικού Κτηματολογίου που έχει συντάξει η εταιρία, έχει αναπτύξει και κατάλληλο λογισμικό με το οποίο επιτυγχάνεται η ασφαλής και αποδοτική εκτέλεση όλων των φάσεων της μελέτης. Συγκεκριμένα, όπως έχει δείξει η προηγούμενη εμπειρία από τις εκτελεσθείσες μελέτες κτηματογράφησης με το λογισμικό ΚΤΗΜΑΤΕΓΓΡΑΦΗ που αναπτύσσεται από τη ΦΩΤΟΠΟ Α.Ε., τα πλεονεκτήματα είναι:

  • συνεχής υποστήριξη του λογισμικού,
  • άμεση επέμβαση για επίλυση προβλημάτων,
  • άμεση εφαρμογή νέων οδηγιών / προδιαγραφών,
  • συνεχής εξασφάλιση της συμβατότητας των παραδοτέων,
  • άμεση ενσωμάτωση εργαλείων των οποίων η ανάγκη ύπαρξης εμφανίζεται κατά την εκπόνηση της μελέτης,
  • ανεξαρτησία από τρίτους – ο ίδιος ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την σωστή λειτουργία του λογισμικού, και όχι κάποιος τρίτος, με έλλειψη νομικής δέσμευσης έναντι του κυρίου του έργου, και τέλος,
  • η συνολική θέαση του αντικειμένου από την πλευρά του developer και του χρήστη οδηγεί στη συνεχή βελτίωση των εργαλείων που παρέχονται για την επιτάχυνση της εκπόνησης της μελέτης

Εξοπλισμός

Η εταιρία χρησιμοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα σύνταξης κτηματολογίου, όπως RTK GPS, εποχούμενα συστήματα επίγειας φωτογράφησης και λογισμικό για λήψεις μετρητικών στερεο-εικόνων, λογισμικό GIS και Βάσεων Δεδομένων. Επισημαίνεται επίσης το μεγάλο πλεονέκτημα που προκύπτει από το μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού για τις ανάγκες της εκάστοτε μελέτης από τον ίδιο τον αναδόχου του έργου.

Έργα

Η εταιρία, μεταξύ άλλων, έχει εκπονήσει και ολοκληρώσει 2 μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου (ΟΤΑ Μαρτίνου, 10 ΟΤΑ Νομού Κεφαλληνίας), μέσα από τις οποίες αποκτήθηκε πολύ μεγάλη τεχνογνωσία στους τομείς των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στη παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών, στη διαχείριση μεγάλων βάσεων γεωγραφικών (χωρικών και περιγραφικών) δεδομένων, την λειτουργία γραφείων κτηματογράφησης, επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους πολίτες κ.α.

Η εταιρία έχει επίσης συμμετάσχει στην εκπόνηση ενός έργου αεροφωτογράφησης και παραγωγής ορθοφωτοχαρτών μεγάλης κλίμακας για λογαριασμό της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (LSO3) που περιλαμβάνει τμήμα της Στερεάς Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη και Νησιά Αιγαίου.

 

Ενδεικτικά έργα: