ΕΣΠΑ
 

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Η ΦΩΤΟΠΟ Α.Ε. δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, από την παραγωγή και τη ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων, μέχρι την σχεδίαση βάσεων χωρικών δεδομένων και την ανάπτυξη εξειδικευμένων desktop και web-based εφαρμογών.

Υπηρεσίες

Οι σχετικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τη ΦΩΤΟΠΟ Α.Ε. είναι όπως παρακάτω:

 

  • Ψηφιοποιήσεις έτοιμων χαρτών, ρυμοτομικών, πολεοδομικών διαγραμμάτων
  • Ψηφιοποιήσεις από δορυφορικές εικόνες, ορθοφωτοχάρτες με ή χωρίς επίγειες συμπληρώσεις
  • Συλλογή και διάθεση γεωαναφερμένων επίγειων εικόνων οδικών αξόνων
  • Συλλογή δεδομένων όπως, αριθμοδότηση και ονοματολογία οδών, σημεία ενδιαφέροντος κ.α.
  • Σχεδίαση χωρικών βάσεων δεδομένων με εμπορικές και open source λύσεις (PostgreSQL, PostGIS).
  • Ανάπτυξη desktop και web-based εφαρμογών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών βασισμένων σε εμπορικές εφαρμογές (AutoCAD MAP και ArcGIS Desktop), καθώς και σε εφαρμογές ανοιχτού κώδικα (GeoServer, MapServer).

Εξοπλισμός

Η εταιρεία εκτός του λοιπού υλικοτεχνικού εξοπλισμού, διαθέτει τρία συστήματα αυτοκινούμενης χαρτογράφησης με τα οποία επιτυγχάνεται η λήψη, γεωαναφορά και η διαχείριση επίγειων φωτογραφιών, ώστε να καθίσταται δυνατή η ενημέρωση των χαρτογραφικών υποβάθρων μεγάλων εκτάσεων που εντάσονται σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, σε μικρό χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά, τα τρία συστήματα είναι:

 

1. Εποχούμενο σύστημα δύο συμβατικών ψηφιακών μηχανών (ενδεικτικά, CANON D1000), οι οποίες τοποθετούνται σε θέσεις κατάλληλες για φωτογράφηση παράλληλα στην πορεία του οχήματος, και λαμβάνουν φωτογραφίες στη φορά κίνησης και την αντίθετή της.

 

2. Εποχούμενο σύστημα δύο videoκαμερών FlyCapture τοποθετημένων επάνω σε έναν ειδικά διαμορφωμένο φορέα, γνωστής γεωμετρίας, που καθιστά δυνατή λήψη στερεοσκοπικών ζευγών φωτογραφιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή μετρητικής πληροφορίας μέσω φωτογραμμετρικών μεθόδων.

 

3. Εποχούμενο σύστημα λήψης σφαιρικού (πανοραμικού, 360ο) video Ladybugτης εταιρίας Pointgrey, με αυτόματη γεωαναφορά μέσω GPSγια τις αποθηκευόμενες σφαιρικές εικόνες, το οποίο καθιστά δυνατή τη λήψη σφαιρικών εικόνων που απεικονίζουν το σύνολο του περιβάλλοντος χώρου της κάμερας σε υψηλή ανάλυση.

Έργα

Το στελεχιακό δυναμικό της εταιρίας έχει εκτεταμένη εργασιακή και ερευνητική εμπειρία, υλοποιώντας προηγμένες λύσεις συμμετέχοντας σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων.

 

Ενδεικτικά έργα: