ΕΣΠΑ
 

Οδοποιία

Η εταιρία διαθέτει εμπειρία σε έργα οδοποιίας καθώς και το κατάλληλο προσωπικό – εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την εκπόνηση τέτοιου είδους μελετών.

Υπηρεσίες

Οι σχετικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τη ΦΩΤΟΠΟ Α.Ε. είναι όπως παρακάτω:

 

 • Οριζοντιογραφία, Μηκοτομές, Διατομές, Διαγράμματα μήκων ορατότητας
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση του δρόμου, κατασκευή μοντέλου και οδήγηση σ΄αυτό.
 • Διαγράμματα επικλήσεων, Πίνακες Χωματισμού κλπ
 • Kριτήρια ασφαλείας βάσει ΟΜΟΕ-Υ
 • Σύνταξη τεχνικών και οικονομικών τευχών δημοπράτησης
 • Χαράξεις όλων των χαρακτηριστικών σημείων της οδού

Έργα

Ενδεικτικά έργα οδοποιίας που έχουν εκτελεστεί από την εταιρία κατά το παρελθόν:

 

 • Μελέτη Εσωτερικής Οδοποιίας Μαρτυρικού ορεινού χωριού Βραχνίου περιοχής Καλαβρύτων
 • Εκπόνηση Προμελέτης εναλλακτικών λύσεων στη Νέα Ε.Ο. Πύλου-Γιάλοβας για την ελαχιστοποίηση των Απαλλοτριώσεων
 • Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Διστόμου
 • Προμελέτη και Μελέτη εφαρμογής ΧΥΤΑ (Διαμόρφωση και Οδοποιία) Δυτ. Αττικής
 • Μελέτη Εφαρμογής Γενικής Διάταξης και Έργων Πολιτικού Μηχανικού Δεξαμενών Υγροποιημένου Αερίου στη Ρεβυθούσα