ΕΣΠΑ
 

Ιστορικό

Η ΦΩΤΟΠΟ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ με δ.τ. ΦΩΤΟΠΟ Α.Ε., αποτελεί την συνέχεια της ΦΩΤΟΠΟ – Ε. ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, που με τη σειρά της έχει ιδρυθεί το 1992, και υπήρξε φυσική συνέχεια του γραφείου μελετών του κ. Ευθύμιου Σταμπουλόγλου το οποίο ιδρύθηκε το 1969.

1969
Ίδρυση γραφείου μελετών Ε. Σταμπουλόγλου
1982
Εκπόνηση μελέτης Λεπτομερειακής Αποτύπωσης Μινωικού Ανακτόρου Κνωσσού
1991
Αγορά αναλυτικού φωτογραμμετρικού συστήματος GALILEO SISCAM
1991
Εκπόνηση μελέτης Τοπογραφικής και Φωτογραμμετρικής Αποτύπωσης της Τάφρου και των Μεσαιωνικών Οχυρώσεων της Πόλης της Ρόδου
1992
Ίδρυση της εταιρίας ΦΩΤΟΠΟ Ε. ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
1995
Ανάδοχοι της Μελέτης Κτηματογράφησης για τη Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στη Κοινότητα Μαρτίνου
1998
Ανάδοχοι της Μελέτης Κτηματογράφησης για τη Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου σε 10 ΟΤΑ του Νομού Κεφαληνίας
1999
Λήψη πιστοποιητικού ποιότητας ISO
2001
Διάθεση στην αγορά του λογισμικού επιλύσεων Ταχυμετρία – τοπογραφικής σχεδίασης TopoRest, έκδοση 2001
2002
Πιστοποίηση ως εξουσιοδοτημένο κέντρο ανάπτυξης λογισμικού της Autodesk (Autodesk Authorized Developer) και μέλος του αντίστοιχου δικτύου ανάπτυξης λογισμικού (Autodesk Developer Network)
2003
Ολοκλήρωση μελέτης Κτηματογράφησης για τη Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Κοινότητα Μαρτίνου
2006
Έναρξη συνεργασίας με OTEplus Α.Ε. για το έργο GIS Δικτύων του ΟΤΕ
2007
Ανάδοχοι της Μελέτης Αεροφωτογράφησης και Παραγωγής Ορθοφωτοχαρτών Μεγάλης Κλίμακας (LSO) – Σύμβαση 3 (LSO3)
2009
Ολοκλήρωση της μελέτης LSO3
2010
Μετασχηματισμός της ΦΩΤΟΠΟ Ε. ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ σε ΦΩΤΟΠΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.