ΕΣΠΑ
 

Toporest 2022

Το TopoRest 2022 είναι ένα πρόγραμμα εισαγωγής, οργάνωσης, διαχείρισης και χαρτογραφικής απόδοσης ψηφιακών δεδομένων εδάφους, για τη σύνταξη Τοπογραφικών ή Φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων, το οποίο λειτουργεί ως κάθετη εφαρμογή στο σχεδιαστικό περιβάλλον του AutoCAD. Υποστηρίζονται όλα τα AutoCAD μετά την έκδοση 2013, και λειτουργικά Windows 7 και μετά στις εκδόσεις 32bit & 64bit.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Η εργασία με το TopoRest μέσα στο Autocad γίνεται σε “πραγματικές” διαστάσεις: αποστάσεις, συντεταγμένες, υψομετρικές διαφορές μετρώνται σε μέτρα, δρόμοι σχεδιάζονται με το πραγματικό τους πλάτος σε μέτρα κλπ. Οι γωνίες μετρούνται σε βαθμούς δεξιόστροφα, με αφετηρία τον άξονα των Υ, είναι επομένως τα αζιμούθια των διευθύνσεων.

Κλίμακα σχεδίασης

Οπου χρειάζεται η εισαγωγή κειμένου ή συμβόλων, το TopoRest τα εισάγει στο Autocad αφού λάβει υπόψη την “κλίμακα σχεδίασης” (την κλίμακα της γραφικής απεικόνισης στο χαρτί). Ο χρήστης δεν χρειάζεται παρά να δηλώσει τα μεγέθη γραμμάτων, συμβόλων κλπ. που θέλει να εμφανιστούν τελικά στην γραφική σχεδίαση και βέβαια την κλίμακα της, μεσω των “options” των διαφόρων εντολών του TopoRest.

Δεδομένα

Τα δεδομένα (τοπογραφικά σημεία) του Toporest μπορούν να εισαχθούν στο σχέδιο είτε απευθείας από την Ταχυμετρία είτε από το ίδιο το Toporest μέσω οδηγού εισαγωγής, το οποίο μπορεί να ραπορτάρει σημεία από ASCII αρχεία με οποιαδήποτε μορφή, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιεί σαν «δεδομένα» για την χαρτογραφική απόδοση.

Χαρτογραφική απόδοση

Η χαρτογραφική απόδοση όταν γίνεται μέσω των δεδομένων του Toporest, περιλαμβάνει αρκετές ευκολίες:

 • Μπορούν να σχεδιαστούν γραμμές επιλέγοντας τα σημεία ή πληκτρολογώντας τον αριθμό τους στην γραμμή εντολών του AutoCAD.
 • Μπορούν να σχεδιαστούν γραμμές ορίζοντας μία σειρά σημείων. Για παράδειγμα, μπορεί να σχεδιαστεί μία γραμμή που ενώνει τα σημεία 1,2,…10.
 • Μπορούν να εισαχθούν σημειακά σύμβολα (δένδρα κ.α.) με μία εντολή σε όλα τα σημεία με κάποιο συγκεκριμένο κωδικό.
 • Γίνεται αλλαγή κλίμακας στα γραμμικά και σημειακά σύμβολα.
 • Υποστηρίζονται παραμετρικές Linetypes σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρήστη.

Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους

Μια από τις βασικές λειτουργίες του Toporest είναι η δυνατότητα δημιουργίας Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (Ψ.Μ.Ε.) με τη μέθοδο TIN (triangulated irregular network). Ο μηχανισμός δημιουργίας του Ψ.Μ.Ε. είναι ταχύτατος, οπότε υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων. Για τη δημιουργία του χρησιμοποιούνται σημεία (από Toporest Data, ACAD point ή ACAD text), γραμμές ασυνέχειας (break lines) και εσωτερικού / εξωτερικού ορίου (boundary). Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης / ανάκτησης του μοντέλου εδάφους, καθώς και η δυναμική πρόσθεση / διαγραφή σημείου / breakline / ορίου και τροποποίησης της διεύθυνσης των τριγώνων. Στις λειτουργίες του περιλαμβάνονται: η σχεδίαση (και εξομάλυνση) ισοϋψών, ο υπολογισμός χωματισμών, η δημιουργία τομών εδάφους κατά μήκος γραμμών ή πολυγραμμών και η αυτόματη παραγωγή του υπομνήματος τους (ή το υπόμνημα από οποιαδήποτε άλλη τομή εδάφους), η σχεδίαση ετικέτας (Label) υψομετρικών καμπυλών, το “Ντύσιμο” τομής με πλήρη παραμετροποίηση.ύλοι φωτισμού, δένδρα), τα οποία μπορούν να εισαχθούν στα αντίστοιχα δεδομένα ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ορισμού και εισαγωγής άλλων συμβόλων (συμβόλων χρήστη).

Σημειακά σύμβολα

Το Toporest διαθέτει μεγάλη ποικιλία σημειακών συμβόλων (Τριγωνομετρικό και Πολυγωνομετρικό σημείο, υψομετρική αφετηρία, φωτοσταθερό, κολώνα ηλεκτρικού, τηλεγραφικός στύλος, στύλοι φωτισμού, δένδρα), τα οποία μπορούν να εισαχθούν στα αντίστοιχα δεδομένα ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ορισμού και εισαγωγής άλλων συμβόλων (συμβόλων χρήστη).

Γραμμικά σύμβολα

Στα γραμμικά σύμβολα του TopoRest περιλαμβάνονται 20 Linetypes περιλαμβανομένων και των γραμμών του Εθνικού Κτηματολογίου. Ορισμένες από αυτές αφορούν περιφράξεις, συρματοπεριφράξεις, ξερολιθιές φυσικά και τεχνητά πρανή κ.α. Τα σύμβολα αυτά μπορούν να σχεδιαστούν χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Toporest ή αντικαθιστώντας γραμμές που υπάρχουν ήδη στο σχέδιο. Επιπλέον, όλες οι παραπάνω linetypes μπορούν να είναι παραμετρικές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο χρήστης.

Κάναβος / Διανομή

Για την τελική παρουσίαση του σχεδίου, μπορεί να δημιουργήσει κάναβο και να πραγματοποιήσει διανομή του σχεδίου στις πινακίδες του σε Layout. Η εκτέλεση όλων των εντολών μπορεί να γίνει από τη γραμμή εντολών του AutoCAD, το menu ή την γραμμή εργαλείων (Toolbar).

Σύστημα συντεταγμένων

το Toporest μπορεί να μετατρέψει ολόκληρα σχέδια ή τμήματα σχεδίων μεταξύ των συστημάτων HATT και ΕΓΣΑ’87 χρησιμοποιώντας τους μετασχηματισμούς που έχουν υπολογιστεί από τη συνεργασία ΓΥΣ, ΟΚΧΕ και ΕΜΠ. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα πολυωνυμικών μετασχηματισμών (συμπεριλαμβανομένου και του αφινικού), οι οποίοι υπολογίζονται αυτόματα από ομόλογα σημεία.

Το TopoRest σε συνδυασμό με την Ταχυμετρία για τις επιλύσεις των μετρήσεων αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση για τον τοπογράφο μηχανικό.

Χρήσιμα αρχεία

Τιμοκατάλογος

Αναβάθμιση Κόστος
Ταχυμετρία & TopoRest 2022 αναβάθμιση από 2007 100.00 €
TopoRest 2022 αναβάθμιση από 2007 60.00 €
TopoRest 2022 αναβάθμιση από 2004 250.00 €
TopoRest 2022 αναβάθμιση από 2001 400.00 €
Αναβάθμιση Κόστος
Ταχυμετρία & TopoRest 2022 αναβάθμιση από 2007 100.00 €
TopoRest 2022 αναβάθμιση από 2007 60.00 €
TopoRest 2022 αναβάθμιση από 2004 250.00 €
TopoRest 2022 αναβάθμιση από 2001 400.00 €

* Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Επικοινωνήστε μαζί μας για:
 • δωρεάν δοκιμή της πλήρους έκδοσης για ένα μήνα
 • εκπτώσεις για αγορές παραπάνω της μίας άδειας
 • ειδικές τιμές για νέους μηχανικούς

Επικοινωνήστε μαζί μας για:

 • δωρεάν δοκιμή της πλήρους έκδοσης για ένα μήνα
 • εκπτώσεις για αγορές παραπάνω της μίας άδειας
 • ειδικές τιμές για νέους μηχανικούς