ΕΣΠΑ
 

Σε ποιες εκδόσεις του AutoCAD λειτουργεί το TopoRest 2017;

Σε ποιες εκδόσεις του AutoCAD λειτουργεί το TopoRest 2017;

Το TopoRest 2017 λειτουργεί σε όλες τις εκδόσεις του AutoCAD 2013 και μεταγενέστερες ανεξαρτήτως περιβάλλοντος (32 ή 64bit).