ΕΣΠΑ
 

Είμαι παλιός κάτοχος του TopoRest 2007 και εγκαθιστώ την τελευταία έκδοση σε περιβάλλον Windows. Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται αλλά το TopoRest 2017 δεν λειτουργεί διότι δεν βρίσκει το κατάλληλο κλειδί.

Είμαι παλιός κάτοχος του TopoRest 2007 και εγκαθιστώ την τελευταία έκδοση σε περιβάλλον Windows. Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται αλλά το TopoRest 2017 δεν λειτουργεί διότι δεν βρίσκει το κατάλληλο κλειδί.

Η καινούργια έκδοση χρειάζεται αρχείο licγια να λειτουργήσει. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έκδοση καινούργιας άδειας.