ΕΣΠΑ
 

Ολοκλήρωση μελέτης Κτηματογράφησης για τη Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Κοινότητα Μαρτίνου

Ολοκλήρωση μελέτης Κτηματογράφησης για τη Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Κοινότητα Μαρτίνου