ΕΣΠΑ
 

Πιστοποίηση ως εξουσιοδοτημένο κέντρο ανάπτυξης λογισμικού της Autodesk (Autodesk Authorized Developer) και μέλος του αντίστοιχου δικτύου ανάπτυξης λογισμικού (Autodesk Developer Network)

Πιστοποίηση ως εξουσιοδοτημένο κέντρο ανάπτυξης λογισμικού της Autodesk (Autodesk Authorized Developer) και μέλος του αντίστοιχου δικτύου ανάπτυξης λογισμικού (Autodesk Developer Network)